Genel Bakış
Kolin - Limak - Cengiz - Mapa İş ortaklığıdır.
Zemin geçişlerinde kullanılmak üzere Çeşitli çaplarda Koruge borular firmamız tarafından tedarik edilmiştir.